Eduardo Luciusz naplója - kivonat

Ez csak nehany reszlet, nem a teljes mu, plussz jegyzetek

Category:
book/scroll
Description:

Eduardo napl ja
Edward naploja nehezen olvashato

Edward könyve:

Szerző: Eduardo Lucidus

Cím: Deum Malificae Daemonicum Passum

Nyelvek: 4db
-Ember,
-Ősi-ember (sok régies szóval, kifejezéssel),
-Elf-szerű, hylian
-Titkosított írás (buta, érthetetlen jelek, betűk, számok)

Fejezetek: 4db
-Curriculum Vitae
-Originati Naturae Immortales
-Terra inhumanitas
-Expulsio Improbatio Malus

A könyvben eddig még nem találtál 7.. el kezdődő évszámot, csak 5 és
600-asakat (pontos információra dobni kell!), tehát circa 300 éves lehet. Ennek ellenére
teljesen ép, még a lapok széle sincs megrágva…

A könyvben sehol nem tesz említést mocsárról.
Amman pap, vagyis a hegy istenének szolgája.


Curriculum Vitae:
****************
-

Edward 588-tól 709 február 19.-éig élt. Az elf háborúban lelte halálát, testét a falu közelében helyezték végső nyugalomra. (2004.12.31.)
532: II. Elf háború
532: Edwardo születése (2005.05.28.)
562: Találkozik Angmarral
613: Élőholtak éjszakája
615: kitüntetést kap, a Major Selexinus érmet.(2005.04.?.)
666: Balor viszatérése
669: Lidércháború vége (613-669)
709 fabruár 19: Edwardo halála

Gazdag családból származik.
A földrengések évében a család meghal, szerzetesekhez kerül, pap lesz.
Kitekintés Angmarról: Pozitívan viszonyul hozzá. Nagy hadvezérnek tartja, nem zsarnoknak.
Találkozik Angmarral 30 éves korában Edwardoban. Kap tőle egy gyűrűt. (2005.02.11) << 562-ben történhetett

Gonosz máguskirály: Angmar (Egyesek szerint még életben lehet.)

Színtelen, nem megállapítható színű folyadék: az elfeket hihetetlen hatalommal ruházza fel. Edmund cuccai között láttuk. (2005.01.10) (=Kanisztum)


Originatio Naturae Immortales
*****************
-Jövendölés
-A fény gyermeke
-Balor a 8 fejű
-A bronzkoporsó építése és méretei
-Titok 7 pecséttel

Azt latolgatja, hogy halandó emberből lehet e isten.

-Jövendölés: Ez a fejezet később lett belekötve.
Jósnő megmondja, hogy lehet elpusztítani Balort. A kérdés pedig az, hogy Edwardoék vagy Balor szerzi/tudja e meg előbb a módját.

Egy isten: Balor. BALOR
Zombifeltámasztó halandó volt, istenné lett.
Szimbóluma: kör alakú jel, Nap. Sokat köröztek a kezükkel a papjai.
Végül rézkoporsóba zárták és kitaszították ebből a világból.
Van egy női segítője, aki hasonlóan hatalmas.
Rájönnek, hogy lehet elpusztítani, de az elfek megzavarják a rituálét, Balor elmenekül.
Angmar ismerőse volt.
Balor a birodalom ellen harcolt élőholt seregeivel, de nem a mocsárból indult.
A lidércháborúban Balor főseregét szétverték az agyszívók lángszórós egységei.
Edward találkozott egyszer egy furcsa maszkos ellenféllel, aki feltámasztotta a legyilkolt élőholtakat, de nem sikerült elkapniuk…

Negációs létsík. Fakapu.


Terra inhumanitas: Bestiarium
*****************
-Lidércség
-Gúl
-Ossa anima
-Hullafüst
-Átokfajzat
-Őrült árny
-Szellemvezír
-Szolgavámpír

Átokfajzat: Szakadt ruhákba bújt csontváz. Ezüst és mágikus fegyverrel lehet ellene harcolni. Furcsa betegséget terjeszt, ami legyengíti az embert (-1 erő, -1 egészség/nap).

Őrült árny:
Legyengítik áldozatukat, átszívják a halál síkjára a lelküket. Ha nem vigyázunk átváltozunk szörnnyé, s mi is őrült árnyak leszünk." (2005.01.03.)

Szellemvezír:
Látomás-szerű lények. Áldozatuk pillanatokon belül öregszik éveket, és meghal. Közönséges fegyverrel nem lehet őket megsebezni, általában más élőhalottakat vezetnek, noha nem ők a leghatalmasabb élőholtak. (2005.01.10)

Szolgavámpír: Balor képes ilyet teremteni. Köddé változhat, vagy denevérré vagy farkassá tud alakulni. Csak mágikus fegyverek sebzik. Nem tud szaporodni.


Expulsio Improbatio Malus
*****************
-Az anya álma
-Gyerekkori évek
-Földrengések
-Angmar
-Gyűrűosztás
-Agyszívók rejteke
-Élőholtak éjszakája
-Balor leleplezése
-50 éves háború
-Azúr köntösben
-A bújdosás évei
-Gonoszűző varázsok

-Az anya álma
Edward anyjának álma: Az anya egy sivatagban ballag egy hegy felé. Már nagyon szomjazik. Minden izzik a forróságtól, sehol akár egy csepp víz. Messziről mintha patakmedret látna, Elindul feléje. Oda is ér, ám a patak már rég kiszáradt. Ismét a hegy felé veszi útját, ám most már a száraz meder mentén. A medret követve el is jut a hegyig, viszont a száraz és addigra már nagyon csenevész medernek nyoma veszik a kopár sziklák közt. Abban reménykedett, hogy megtalálja a patak forrását, de most, hogy minden hiába leül fáradtan egy szikla tövébe. Amíg a patakparton jött felfigyelt egy sólyomra, ami hozzá hasonlóan a hegy fele tartott. A madár most felette körzött. Ő ülve figyeli a sólyom röptét és úgy tűnik neki, mintha egyre kisebb köröket róna a levegőben és egyre lejjebb. Fél, hátha meg akarja enni őt a madár. Félelmében összekuporodik. Kuporog, kuporog, ámde eyszer csak rikoltást hall az égből és felkapja a fejét. Látja, hogy a madár egyenest felé száll, mint egy nyílvessző. Ő már annyira kimerült, hogy moccanni sem bír, így félelmében, már csak sikítani képes. A sólyom azonban nem mar a húsába, nem őt vette célba, hanem a sziklát, aminek nekidőlt. Ahogy a madár karmai végigszántják a sziklát, repedés keletkezik rajta. Egy pillanat múlva a sólyom már nincs sehol, a repedésből pedig éltető víz fakad… (2005.01.10.)

Ezen anyagi mezőn rengeteg mágikus tárgy létezik. Vannak egyszerűek, amelyeket sokak használnak Drakonar szerte, de vannak olyanok is, amelyeket tanulmányozni kell, hogy megérthessük működésüket. Az ilyen fajta tárgyakat nevezzük száltárgyaknak, mivel varázsszálakat kell szőnünk hozzájuk, hogy optimális (legmegfelelőbb) mértékben használhassuk fel őket. Léteznek tárgyak, amelyekből sok készült, akár több száz is, de vannak amelyekből csak kevés létezik, sokszor csupán egyetlen darab, ezek leggyakrabban egy-egy hőshöz legendához kötődnek.
A száltárgyak erejét csak ráfordítások árán lehet használni. Ha valaki talál egy legendás relikviát, nem tudja rögtön kihasználni annak minden lehetőségét. A száltárgyak ereje nem egyszerre áll rendelkezésre. Ahogyan a használó egyre többet tud meg a tárgyról, annál erősebbé válik a kezében. (2005.01.10)

Angmar egyik expedíciója idegen civilizáció nyomaira bukkant egy távoli déli szigeten (Eldimtől délre), ahol ugyanolyan rúnákat találtak, mint a csörgőmön is vannak. A második ilyen expedícióban már Edwardo is részt akar venni. Magas és karcsú épületeket találnak, az épületek többsége szabályos, 8 szög alapú. A lakóházak is ilyenek. Az idegen civilizáció népe hylianoknak nevezte magát.

Mágikus szöveg.
Valószínűleg jósmágia. Az érzékelő mágiához kénporra is szükségünk van, mint komponensre. Második olvasásra úgy tűnik, ez nem igazi varázslat, hanem inkább valami fordítóvarázs vagy pecsét.-Balor nap szimbólum: Gonosz szekta – Bakkara
-Amman (3 hegy a jelük) templom – a hegy istene
-Tepot: a nyakamban hordott nyaklánc valamilyen papi védelmet ad a gonosztól
-Kórusz gyilkosai: A sötét emberkék Reiáról karattyoltak, és hogy fel kell éleszteni valakit.
-Az elfek segítettek letaszítani a máguskirályt trónjáról (ám a Balor ellenes rituálét megzavarják)
-egy üstököst lát becsapódni, aminek 1000 körül
-Angmarnak nagyon kellett a lélekkristály, a Gyógyítókkal harcolt érte, nem derült ki mire való.
-MQE pedig valami folyadék lehet, mivel valaki megitta a feljegyzések szerint.
-Az ásatásokon találtak egy nagytermet, innen sok folyosó és kürtő nyílik & kemenceszerű lyukak továbbá egy hosszú folyosó,végén egy nagy rézajtóval senki sem bírta kinyitni. E mögött még több MQE raktár lehet.
-Revíri mágusok (birodalmi mágusok) >> fekete vulkánszerű jel
-Orgor az óriás. Arag hőse

Bio:

Csak az olvassa, aki a jatekban is olvasta…

Eduardo Luciusz naplója - kivonat

Az Emberek Alkonya EcoDani