Az Emberek Alkonya

Nikolasz fiatalkora

Jól van, unatkozom és ilyenkor nem tudok jobbat, mint írni. Igazából úgy is mondhatnánk, hogy amikor unatkozom, akkor mindig írni támad kedvem.

A DM annyit szivatott, hogy kitoroltem az egeszet a faszba…

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.